کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای , 2009-08-19

عنوان : ( بررسی طول دوره قابل پیش بینی خشکسالی با استفاده سری های زمانی. )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , امیر احمد دهقانی , معصومه عیوضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی یکی از پدیده‌هایی است که در همه مناطق اقلیمی به آرامی رخ می‌دهد و باعث بروز تغییرات مهمی در شرایط نرمال منابع آب، کشاورزی، محیط‌ زیست منطقه و شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم منطقه می‌شود. به علت طبیعت تصادفی فاکتورهایی که موجب ایجاد این پدیده می‌شوند، وقوع خشکسالی به صورت یک پدیده استوکستیک در طبیعت عمل می‌کند. از آنجایی که پیش‌بینی یک عنصری است که دورنمایی از آینده تغییرات سیستم در اختیار کاربر، جهت اعمال مدیریت بهینه قرار می‌دهد، بنابراین پیش‌بینی و شناسایی خشکسالی نیز، قبل از وقوع آن نقش مهمی در طراحی و مدیریت سیستم‌های منابع آبی به منظور کاهش و جلوگیری از گسترش خسارات ناشی از خشکسالی دارد. از این رو، در این تحقیق به منظور بررسی طول دوره قابل پیش‌بینی خشکسالی از داده‌های بارندگی ایستگاه مراوه‌تپه در استان گلستان با دوره آماری 49 ساله (39-1338 الی 87-1386)، استفاده شد. بعد از بررسی داده‌ها از نظر همگنی و صحت و انجام آزمون‌های آماری لازم، وضعیت رطوبتی با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده (SPI) در دوره‌های زمانی 3، 6، 9، 12، 24 و 48 ماهه محاسبه گردید. آنگاه با استفاده از مدل سری زمانی SARIMA و یافتن بهترین مدل احتمال خشکسالی به ترتیب در 1، 2، 3، 4، 5 و 6 ماه آینده پیش‌بینی و با داده‌های مشاهده‌ای بر اساس معیارهای آماری (از قبیل میانگین قدرمطلق خطا و جذر میانگین مربعات خطا) مقایسه شد. نتایج نشان داد که با افزایش طول مدت پیش‌بینی دقت پیش‌بینی کاهش می‌یابد. همچنین این کاهش در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت بیشتر نمایان است. بر این اساس طولانی‌ترین مدت قابل پیش‌بینی برای هر دوره 3 تا 48 ماهه در سطح اطمینان‌های مختلف تعیین گردید.

کلمات کلیدی

, پیش‌بینی خشکسالی, سری زمانی, شاخص SPI, احتمال خشکسالی, استان گلستان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021012,
author = {مساعدی, ابوالفضل and امیر احمد دهقانی and معصومه عیوضی},
title = {بررسی طول دوره قابل پیش بینی خشکسالی با استفاده سری های زمانی.},
booktitle = {کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای},
year = {2009},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {پیش‌بینی خشکسالی، سری زمانی، شاخص SPI، احتمال خشکسالی، استان گلستان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی طول دوره قابل پیش بینی خشکسالی با استفاده سری های زمانی.
%A مساعدی, ابوالفضل
%A امیر احمد دهقانی
%A معصومه عیوضی
%J کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
%D 2009

[Download]