پنجمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی , 2011-03-01

عنوان : ( پایش وضعیت لاستیک های ادوات کشاورزی )

نویسندگان: حامد سیگاری , محسن شاکری , مهدی خجسته پور , حامد حسن نژاد گوشیک ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده امروزه پایش وضعیت تراکتور و ادوات کشاورزی موجود برای توسعه مکانیزاسیون، جایگزین افزایش تعداد تراکتورها و ادوات کشاورزی شده است. از بین رفتن آج و لغزش لاستیک تراکتور هنگام حرکت در مزرعه موجب کاهش بازده، افزایش مصرف سوخت، و همچنین کاهش راندمان می شود. در این مقاله با بررسی رابطه خاک و لاستیک چرخ عقب تراکتور و نیز نیرو وارده بر لاستیک، تغییر شکل لاستیک را بر حسب عرض لاستیک و میزان فرورفتگی آن در خاک، 2 به منظور کار در مزرعه تعیین و بررسی می شود و با رعایت نکات نگهداری، WD در تراکتور های دو چرخ محرک طول عمر مفید لاستیک افزایش داده خواهد شد.

کلمات کلیدی

, واژ ههای کلیدی: پایش وضعیت, تغییر شکل, لاستیک تراکتور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021017,
author = {سیگاری, حامد and شاکری, محسن and خجسته پور, مهدی and حسن نژاد گوشیک, حامد},
title = {پایش وضعیت لاستیک های ادوات کشاورزی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی},
year = {2011},
location = {آبادان, ايران},
keywords = {واژ ههای کلیدی: پایش وضعیت، تغییر شکل، لاستیک تراکتور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پایش وضعیت لاستیک های ادوات کشاورزی
%A سیگاری, حامد
%A شاکری, محسن
%A خجسته پور, مهدی
%A حسن نژاد گوشیک, حامد
%J پنجمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی
%D 2011

[Download]