هفتمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران , 1999-03-21

عنوان : Simulation of two-stroke spark ignition engine by quasi dimensional method ( شبیه سازی موتورهای دوزمانه اشتعال جرقه ای به روش شبه بعدی )

نویسندگان: محسن قاضی خانی , حمیدرضا مسعودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبیه سازی موتورهای دوزمانه اشتعال جرقه ای به روش شبه بعدی در این کار بررسی و پیش بینی کامل فرایندهای.........

کلمات کلیدی

شبیه سازی موتورهای دوزمانه اشتعال جرقه ای به روش شبه بعدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102104,
author = {قاضی خانی, محسن and مسعودی, حمیدرضا},
title = {Simulation of two-stroke spark ignition engine by quasi dimensional method},
booktitle = {هفتمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران},
year = {1999},
location = {ايران},
keywords = {شبیه سازی موتورهای دوزمانه اشتعال جرقه ای به روش شبه بعدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Simulation of two-stroke spark ignition engine by quasi dimensional method
%A قاضی خانی, محسن
%A مسعودی, حمیدرضا
%J هفتمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران
%D 1999

[Download]