همایش کشوری دانشجو و بهداشت روانی , 1999-12-07

عنوان : ( بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد

کلمات کلیدی

, عوامل تنیدگی زای روزمره, روشهای مقابله, دانشجو, دختر, پسر, دانشگاه فردوسی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021060,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {همایش کشوری دانشجو و بهداشت روانی},
year = {1999},
location = {لرستان, ايران},
keywords = {عوامل تنیدگی زای روزمره، روشهای مقابله، دانشجو، دختر، پسر، دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J همایش کشوری دانشجو و بهداشت روانی
%D 1999

[Download]