سومین همایش ملی مهندسی مکانیک- NCME2010 , 2010-11-09

عنوان : ( بهینه سازی چند منظوره پارامترهای ماشینکاری در فرآیند تراشکاری با استفاده از تحلیل تناسب خاکستری و الگوریتم تبرید تدریجی )

نویسندگان: فرهاد کلاهان , رضا گل مزرجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهینه سازی چند منظوره فرآیندهای ماشینکاری به منظور دستیابی همزمان به اهداف مختلف تولید نظیر افزایش کیفیت و کاهش زمان تولید مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از روش های تحلیلی و الگوریتم های بهینه سازی فراابتکاری، فرآیند بهینه سازی را ساده تر و دقیق تر می کند. در این مقاله با استفاده از آنالیز تناسب خاکستری و الگوریتم تبرید تدریجی، پارامترهای فرآیند تراشکاری قطعات فولادی St 50.2 بر روی دستگاه تراش CNC بهینه سازی شدند. ابتدا از آنالیز تناسب خاکستری برای تحلیل نتایج آزمایشات استفاده شد. پارامترهای ماشینکاری در فرآیند تراشکاری بر اساس زمان تولید و کیفیت سطح ماشینکاری شده مدلسازی شدند و در نهایت از الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی مدل های توسعه یافته استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدل های رگرسیونی ایجاد شده دارای دقت تخمین بالایی بوده و همچنین سرعت برشی مهمترین پارامتر تاثیرگذار بر بهینه سازی فرآیند در مدل های توسعه یافته می باشد.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی چند منظوره, آنالیز تناسب خاکستری, مدل سازی برازشی, الگوریتم تبرید تدریجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021069,
author = {کلاهان, فرهاد and گل مزرجی, رضا},
title = {بهینه سازی چند منظوره پارامترهای ماشینکاری در فرآیند تراشکاری با استفاده از تحلیل تناسب خاکستری و الگوریتم تبرید تدریجی},
booktitle = {سومین همایش ملی مهندسی مکانیک- NCME2010},
year = {2010},
location = {خمینی شهر, ايران},
keywords = {بهینه سازی چند منظوره، آنالیز تناسب خاکستری، مدل سازی برازشی، الگوریتم تبرید تدریجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی چند منظوره پارامترهای ماشینکاری در فرآیند تراشکاری با استفاده از تحلیل تناسب خاکستری و الگوریتم تبرید تدریجی
%A کلاهان, فرهاد
%A گل مزرجی, رضا
%J سومین همایش ملی مهندسی مکانیک- NCME2010
%D 2010

[Download]