دومین همایش موتورهای درون سوز , 2001-03-31

عنوان : Effect of limitted supercharging of CI engine with inter-cooler on soot emission ( تاثیر پرخوران محدود همراه با اینترکولینگ بر کاهش دود سیاه در موتورهای اشتعال تراکمی )

نویسندگان: محسن قاضی خانی , کامران مهردادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر بر یافتنِ راهکاری عملی برای کاهش دود سیاه در موتورهای دیزل متمرکز گشته است . متأسفانه بعلت آنکه بیشتر وسایل حمل و نقل شهر ی در باری بیشتر از ماکزیمم گشتاور حدِ دود کار می کنند، احتراق در این موتورها همراه با تولید مقدار زیادی دوده است که این بعلت نیافتن هوای کافی در فرایند احتراق و طولانی شدن سه مرحله اول احتراق می باشد. بنابراین برای تأمین هوای کافی در شرایط مختلف کار موتورِ دیزل تنفس طبیعی به ویژه زمانی که موتور در شرایطی بالاتر از حد دود کار می کند ، در این پروژه، امکانِ استفاده از سیستم سوپر شارژر ( از نوع کمپرسور روتس ) بمنظور پر خورانی فشار محدود برای موتور دیزل پرکینز 4/108 بررسی شد. پرخوران فشار محدود تا میزا ن 0/2 bar صورت گرفته است . این میزان افزایش فشار مانی فلد ورودی، با توجه به اینکه مقداری از کار تولیدی موتور نیز توسط کمپرسور مصرف می شود، قدرت ترمزی موتور را ثابت نگاه داشته است. این در حالیست که میزان دوده تولیدی کاهش یافته است .همچنین میزان دوده بر حسب پارامتر آلایندگی مخصوص و شاخص آلایندگی در تمام دورها کاهش یافته است. افزودن اینترکولینگ به سیستمِ پرخورانِ فشار محدود، علاوه بر اینکه اندکی قدرت ترمزی تولیدی را بهبود بخشیده است ، میزان دوده خروجی از اگزوز بر حسب میلی گرم بر ثانیه وهمچنین پارامترهای آلایندگی مخصوص و شاخص آلایندگی را نسبت به حالت پرخورانِ بدون اینترکولینگ کاهش داده است .

کلمات کلیدی

, پرخوران , اینترکولینگ , حدِ دود , آلایندگی مخصوص , شاخص آلایندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102107,
author = {قاضی خانی, محسن and مهردادی, کامران},
title = {Effect of limitted supercharging of CI engine with inter-cooler on soot emission},
booktitle = {دومین همایش موتورهای درون سوز},
year = {2001},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پرخوران ، اینترکولینگ ، حدِ دود ، آلایندگی مخصوص ، شاخص آلایندگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Effect of limitted supercharging of CI engine with inter-cooler on soot emission
%A قاضی خانی, محسن
%A مهردادی, کامران
%J دومین همایش موتورهای درون سوز
%D 2001

[Download]