اولین همایش زلزله شناسی و ژئو دینامیک زلزله , 2010-02-21

عنوان : ( زلزله و برنامه ریزی آموزشی: تجربه های واقعه سال 1382 بم )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , تقی بینقی , مریم سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده:در این پژوهش به زلزله بم به منزله منبعی برای برنامه ریزی آموزشی و کسب دانش لازم برای مقابله با عوارض زلزله های آینده نگریسته شده است. دو سوال پژوهشی این پروژه عبارت از موارد زیر بوده اند :1ـ کدام رفتار مردم بم در پیش از زلزله ، حین زلزله و بعد از زلزله باعث نجات و کدام رفتار باعث قربانی شدن افراد شده است ؟ 2ـ از مطالعه رفتارهای مثبت و منفی در بم چه نتایجی را می توان برای برنامه ریزی آموزشی آمادگی در برابر زلزله گرفت ؟ برای پاسخ گویی به سئوالات فوق از روش علّی ـ مقایسه ای[مبتنی بر مصاحبه با مردم (n=100)و مسئولان و(n=5) مشاهدات تیم پژوهشی] استفاده شد. نتایج نشان داد که توجه به پیش لرزه و اقدام تناسب با آن در حفظ جان افراد موثر بوده است ولی نمی توان اقدام مشخصی را به عنوان اقدام مناسب حین زلزله معرفی نمود. [به عبارت دیگر حفظ جان یا از دست دادن جان افراد ارتباط چندانی با اقدام آنان حین وقوع زلزله نداشته است]. مهمترین یافته ان است که تاکید متون آموزشی آمادگی در برابر زلزله باید دو بخش پیش از زلزله (مقاوم سازی ساختمانها و ایمن سازی درون ساختمانها و توجه به پیش لرزه) و بعد از زلزله (توجه به پس لرزه ها و یادگیری کمک های اولیه و نجات) متمرکز باشد.

کلمات کلیدی

, آموزش, ‌زلزله, ‌بم, ‌قبل از زلزله, حین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021095,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and تقی بینقی and مریم سلطانی},
title = {زلزله و برنامه ریزی آموزشی: تجربه های واقعه سال 1382 بم},
booktitle = {اولین همایش زلزله شناسی و ژئو دینامیک زلزله},
year = {2010},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آموزش،‌زلزله،‌بم،‌قبل از زلزله، حین زلزله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زلزله و برنامه ریزی آموزشی: تجربه های واقعه سال 1382 بم
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A تقی بینقی
%A مریم سلطانی
%J اولین همایش زلزله شناسی و ژئو دینامیک زلزله
%D 2010

[Download]