رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای , 2010-12-28

عنوان : ( نادیده انگاری مفهوم/ظرفیت دیپلماسی شهری در نگاه منطقه ای )

نویسندگان: محمدجواد رنجکش , سیدعباس حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جمهوری اسلامی ایران به واسطه واقع شدن در نقطه استراتژیک و مواصلاتی سه قاره اروپا،آسیا وآفریقا و همچنین قرابت جغرافیایی/فرهنگی با مناطق مختلف جغرافیایی همچون منطقه آسیای مرکزی (شمال شرق) ،قفقاز (شمال غرب) ،ترکیه وناگزیر اروپا (شمال غرب) ،کشورهای حوزه خلیج فارس(غرب ونوار ساحلی جنوب) وشبه قاره هند و کشورهای فارسی زبان (شرق) از تنوع بالایی درسیاست خارجی برخوردار بوده وهست. جدای از اولویت و ارجحیت هر یک از حوزه های یادشده در ساختار وبافتار سیاست خارجی ایران، به واسطه رژیم سیاسی حاکم بر ایران در طول تاریخ (رژیم تک بافت) ،مکانیسم تصمیم گیری،سیاست گذاری وحتی اجراء (دیپلماسی) در سیاست خارجی ایران از ویژگی متمرکز و انحصاری واز منظر سیاست گذاران و سیاستمداران مرکزی قدرت صورت پذیرفته است. در حالیکه مناطق ملی همجوار حوزه های جغرافیایی منطقه ای و بین المللی ایران ، ازظرفیت و توانمندی بالایی در ایفای کارکردها ونقش های دستگاه مرکزی قدرت در این ارتباط برخوردارند. این به نوعی ، بیانگر نقش مناطق و شهرهای عمده در حوزه دیپلماسی و به تعبیر مانوئل کاستلز دیپلماسی شهری( (City Diplomacyاست که از منظر سیاستگذاران ایرانی مورد غفلت قرار گرفته و نوشتار حاضر سعی در بررسی و واررسی آن دارد.

کلمات کلیدی

, سیاست خارجی ایران, دیپلماسی شهری, مناطق جغرافیایی همجوار, ساختار سیاسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021101,
author = {رنجکش, محمدجواد and سیدعباس حسینی},
title = {نادیده انگاری مفهوم/ظرفیت دیپلماسی شهری در نگاه منطقه ای},
booktitle = {رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیاست خارجی ایران، دیپلماسی شهری، مناطق جغرافیایی همجوار، ساختار سیاسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نادیده انگاری مفهوم/ظرفیت دیپلماسی شهری در نگاه منطقه ای
%A رنجکش, محمدجواد
%A سیدعباس حسینی
%J رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای
%D 2010

[Download]