سلامت معنوی و تعمیق تربیت اسلامی , 2010-04-21

عنوان : ( تبیین چالش های برنامه درسی پنهان دینی دبیرستان و تعمیق تربیت اسلامی )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عمده ترین بارهای ارزشی ناخواسته،‌برنامه های درسی پنهان کشف شده، عبارتند از: ایجاد تلقی \"رسمی بودن\" از درس بینش اسلامی (فاقد بار تربیتی بودن) ایجاد انگیزش منفی نسبت به درس بینش اسلامی ،‌ایجاد و یا تقویت تلقی جدایی دین از سیاست است.در مقاله حاضر بر عوامل پدید آیی بارهای ارزشی ناخواسته و نامطلوب در ایجاد و یا تقویت یکی از موارد بالا یعنی جدایی دین از سیاست تأکید شده است. دانش آموزان معتقد به جدایی دین از سیاست هستند و به تعبیری،‌ بسیاری از آنان باور به ضرورت قاطی نشدن دین و سیاست دارند. حیرت انگیز ترین نتیجه پژوهش این واقعیت است که: دقیقاً مطالبی که برای تصویر ارتباط دین و زندگی اجتماعی انشاء شده اند حامل پیام نهان محدود کردن دین به روابط فردی با پروردگار بوده اند.باید توجه داشت که تصویر حکومت اسلامی،‌ایده آل،‌تصویری صحیح و منطبق با حقایق اسلامی است. ولی تلقی دانش آموزان در مورد عدم انطباق تصویر حکومت اسلامی مطلوب با وضعیت موجود منجر به بار ارزشی نامطلوب \"تلقی عدم ارتباط\" شده است. راهکارهای ارائه شده شامل این موارد است: -در بیان ویژگی ها و خصوصیاتی رهبر اسلامی به موارد ضروری و واجب برای رهبران غیر معصوم اکتفا شود. -برخی از ویژگی ها و خصوصیاتی که طبعاً مخصوص معصومان (ع) است مشخص شود و تصریح شود که این ویژگی های ائمه اطهار (ع) نمی تواند در یک رهبر غیر معصوم اسلامی وجود داشته باشد. -سخنران رهبران اسلامی مانند مام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری د رورد نارسایی جامعه و مسئولان آن در تجمل گرایی و ...مطرح شود و تصریح گردد که بر اساس نظر رهبران نظام،‌جمهوری اسلامی فعلی در مراحل ابتدایی تأسیس حکومت عدل اسلامی قرار دارد و در واقع می خواهد زمینه ساز ظهور امام زمان(عج) باشد و ....

کلمات کلیدی

, کتابهای درسی, ‌درس دینی, بینش اسلامی, دیدگاه دانش آموزان, دوره متوسطه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021106,
author = {سعیدی رضوانی, محمود},
title = {تبیین چالش های برنامه درسی پنهان دینی دبیرستان و تعمیق تربیت اسلامی},
booktitle = {سلامت معنوی و تعمیق تربیت اسلامی},
year = {2010},
location = {قم, ايران},
keywords = {کتابهای درسی،‌درس دینی، بینش اسلامی،دیدگاه دانش آموزان، دوره متوسطه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تبیین چالش های برنامه درسی پنهان دینی دبیرستان و تعمیق تربیت اسلامی
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J سلامت معنوی و تعمیق تربیت اسلامی
%D 2010

[Download]