هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران , 2010-09-15

عنوان : ( بهبود عملکرد پروتکل پرداخت Payword )

نویسندگان: سمانه لایقیان , عباس قائمی بافقی , یعقوب فرجامی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهبود عملکرد پروتکل پرداخت Payword

کلمات کلیدی

بهبود عملکرد پروتکل پرداخت Payword
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021120,
author = {سمانه لایقیان and قائمی بافقی, عباس and یعقوب فرجامی},
title = {بهبود عملکرد پروتکل پرداخت Payword},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {بهبود عملکرد پروتکل پرداخت Payword},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود عملکرد پروتکل پرداخت Payword
%A سمانه لایقیان
%A قائمی بافقی, عباس
%A یعقوب فرجامی
%J هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
%D 2010

[Download]