پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2010-02-20

عنوان : ( تعیین عدد انشعاب تبدیل خطی در الگوریتم های رمز قطعه ای با بکارگیری شبکه های عصبی )

نویسندگان: عباس قائمی بافقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوریتم های رمز جانشینی- جایگشتی از دوبخش اصلی توابع جانشینی و تبدیلات خطی تشکیل شده که بترتیب برای ایجاد ویژگی های درهم پیچیدگی و انتشار بکارگرفته می شوند. یک مشخصه مهم در تبدیل خطی عدد انشعاب است که نقش اساسی در ایجاد مقاومت رمز در برابر تحلیل های تفاضلی و خطی دارد. روش متداول برای تعیین عدد انشعاب بررسی تعداد Sbox های غیرصفر در ورودی و خروجی تبدیل خطی بازای حالات مختلف ورودی آن است. پیچیدگی این روش بر حسب اندازه Sbox و تعداد Sbox های ورودی تبدیل خطی بصورت نمایی افزایش می یابد. در این مقاله برای فائق آمدن بر این مشکل شبکه های عصبی برای تعیین عدد انشعاب بکار گرفته شده است. ابتدا شبکه عصبی هاپفیلد برای یافتن تعیین عدد انشعاب تبدیل خطی در الگوریتم رمز قطعه‌ای بکار گرفته شد، که در آن بعلت گیرکردن در بهینه‌های محلی در تمام موارد عدد انشعاب به درستی بدست نمی آید . جهت رفع این مشکل از شیوه‌های آموزش احتمالی و ایده Annealing استفاده شد. برای نمونه، این روش برای تعیین عدد انشعاب تبدیل خطی در الگوریتم های رمز کهکشان و سرپنت بکارگرفته شده است. نتایج نشان می دهد با استفاده از شبکه عصبی هاپفیلد و ماشین بولتزمن بترتیب در 84% و 100% موارد جواب بهینه بدست می آید.

کلمات کلیدی

, الگوریتم رمز قطعه ای, کهکشان, سرپنت, تبدیل خطی, تحلیل تفاضلی, تحلیل خطی, شبکه عصبی هاپفیلد, ماشین بولتزمن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021122,
author = {قائمی بافقی, عباس},
title = {تعیین عدد انشعاب تبدیل خطی در الگوریتم های رمز قطعه ای با بکارگیری شبکه های عصبی},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {الگوریتم رمز قطعه ای، کهکشان، سرپنت، تبدیل خطی، تحلیل تفاضلی، تحلیل خطی، شبکه عصبی هاپفیلد، ماشین بولتزمن.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین عدد انشعاب تبدیل خطی در الگوریتم های رمز قطعه ای با بکارگیری شبکه های عصبی
%A قائمی بافقی, عباس
%J پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2010

[Download]