تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (22), شماره (3), سال (2006-4) , صفحات (198-208)

عنوان : بررسي اثرات آللوپاتي اسانس زيره سياه (Bunium persicum) و زيره سبز (Cuminum cyminum) بر جوانه زني بذور برخي از علفهاي هرز ( بررسی اثرات آللوپاتی اسانس Bunium persicum و Cuminum cyminum بر جوانه زنی بذور برخی از علفهای هرز )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی , لیلا علیمرادی , محمدحسن راشدمحصل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثرات آللوپاتی اسانس Bunium persicum و Cuminum cyminum بر جوانه زنی بذور برخی از علفهای هرز

کلمات کلیدی

بررسی اثرات آللوپاتی اسانس Bunium persicum و Cuminum cyminum بر جوانه زنی بذور برخی از علفهای هرز:زیره سبز : زیره سیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102113,
author = {عزیزی ارانی, مجید and علیمرادی, لیلا and راشدمحصل, محمدحسن},
title = {بررسي اثرات آللوپاتي اسانس زيره سياه (Bunium persicum) و زيره سبز (Cuminum cyminum) بر جوانه زني بذور برخي از علفهاي هرز},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2006},
volume = {22},
number = {3},
month = {April},
issn = {1735-0905},
pages = {198--208},
numpages = {10},
keywords = {بررسی اثرات آللوپاتی اسانس Bunium persicum و Cuminum cyminum بر جوانه زنی بذور برخی از علفهای هرز:زیره سبز : زیره سیاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي اثرات آللوپاتي اسانس زيره سياه (Bunium persicum) و زيره سبز (Cuminum cyminum) بر جوانه زني بذور برخي از علفهاي هرز
%A عزیزی ارانی, مجید
%A علیمرادی, لیلا
%A راشدمحصل, محمدحسن
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2006

[Download]