دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2009-05-19

عنوان : ( اثر بخشی خانه های فرهنگ در ترویج سیاستهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد )

نویسندگان: سید کمال الدین حسینی , محسن نوغانی دخت بهمنی , مسعود ایمانیان اردبیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضرسنجش اثر بخشی خانه های فرهنگ( به تفکیک کلاسها ، برنامه ها ودر کل) بر پایه شاخصهای زیر می باشد: میزان همگانی نمودن سیاستهای فرهنگی و اجتماعی،ارتقاء سطح فرهنگ شهروندی ،ایجاد روحیه نشاط و شادابی ،بهینه سازی اوقات فراغت ،شناسایی و تربیت نخبگان ،ارتباط با سایر مراکز فرهنگی ،ایجاد نگرش مثبت در شهروندان نسبت به خدمات و فعالیتهای شهرداری و آشنایی با حقوق ووظایف آنها ، رفع نیاز مراجعین . داده های این تحقیق با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و از نمونه ای به حجم 1020 نفر از افراد شرکت کننده در برنامه ها و کلاسهای برگزار شده در پاییز 88 جمع آوری گردیده است. نتایچ نشان می دهد که در اثر بخشی خانه های فرهنگ بطور کلی و از نظر مخاطبان ، به ترتیب ارتقاء سطح فرهنگ شهروندی ،رضایت ازبرنامه ها وکلاسها و نشاط و شادابی بیش از سایر اهداف محقق شده است

کلمات کلیدی

, اثر بخشی , فرهنگ شهروندی, خانه فرهنگ , شهرداری , مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021130,
author = {سید کمال الدین حسینی and نوغانی دخت بهمنی, محسن and مسعود ایمانیان اردبیلی},
title = {اثر بخشی خانه های فرهنگ در ترویج سیاستهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد},
booktitle = {دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اثر بخشی ، فرهنگ شهروندی، خانه فرهنگ ، شهرداری ،مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر بخشی خانه های فرهنگ در ترویج سیاستهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد
%A سید کمال الدین حسینی
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A مسعود ایمانیان اردبیلی
%J دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2009

[Download]