شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2010-04-27

عنوان : ( گزارش هابرونمیازیس چشمی در یک نریان نژاد ترکمن )

نویسندگان: مسعود مصطفوی , حسام الدین سیفی , حسن برجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انگل، هابرونمیاز، چشم، اسب، نژاد ترکمن

کلمات کلیدی

, انگل, هابرونمیاز, چشم, اسب, نژاد ترکمن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021137,
author = {مصطفوی, مسعود and سیفی, حسام الدین and برجی, حسن},
title = {گزارش هابرونمیازیس چشمی در یک نریان نژاد ترکمن},
booktitle = {شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {انگل، هابرونمیاز، چشم، اسب، نژاد ترکمن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش هابرونمیازیس چشمی در یک نریان نژاد ترکمن
%A مصطفوی, مسعود
%A سیفی, حسام الدین
%A برجی, حسن
%J شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2010

[Download]