شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( فیلوژنی جنس چکچک در جهان با استفاده از ژن 1 COX )

نویسندگان: منصور علی آبادیان , هما مهدی زاده , سمیه خوبان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس چکچک ها شامل پرندگان خاص مناطق بیابانی در جهان هستند.اگرچه آنها موضوع بسیاری از مطالعات مورفولوژی و اکولوژی بوده اند اما از نظر مولکولی مطالعات کمی اندکی بر روی روابط تکاملی گونه های این جنس صورت گرفته است. در این مطالعه تعیین توالی ژن میتوکندری 616 برای 60 نمونه متعلق به جنس چکچک از سراسر جهان انجام شد. اطلاعات حاصل از تحلیل بهینه ترین درخت bp با طول COX کدینه 1 علاوه بر اینکه نتایج مطالعات قبلی را تایید می کند، دو گونه چکچک سیاه و ((Mr Bayes و مستر بیس ( (ML محتمل ترین درخت (MP) چکچک سیاه تاج سفید را بعنوان تاکسون های خواهری معرفی م یکند. همچنین دو گونه چکچک دمگاه حنایی و چکچک تاجدار را تاکسون های خواهری نشان می دهد. نتایج گونه چکچک قبرسی را بعنوان یک گونه جدید در کنار گونه های چکچک ابلق و چکچک گوش سیاه می کند. از طرفی رابطه نزدیک گونه های آفریقایی را با دو گونه چکچک دشتی وچکچک شمالی تایید م یشود

کلمات کلیدی

, فیلوژنی مولکولی , DNA Barcoding, Cytochrom oxidase , میتوکندری DNA ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021148,
author = {علی آبادیان, منصور and مهدی زاده, هما and خوبان, سمیه},
title = {فیلوژنی جنس چکچک در جهان با استفاده از ژن 1 COX},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فیلوژنی مولکولی - DNA Barcoding- Cytochrom oxidase - میتوکندری DNA -},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فیلوژنی جنس چکچک در جهان با استفاده از ژن 1 COX
%A علی آبادیان, منصور
%A مهدی زاده, هما
%A خوبان, سمیه
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]