سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران , 2009-05-13

عنوان : ( بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله , محسن نوغانی دخت بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مسئله در جامعه اماری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حجم 5383 نفر و حجم نمونه 244 نفر با روش طبقه بندی سیتماتیک انجام شده است.در نتیجه سرمایه اجتماعی دانشجویان با توجه به منطقه سکونت انها از یک یف پنج قسمتی 66/2 بدست آمده است.مهمترین عوامل به ترتیب : میزان سرمایه فرهنگی فرد، میزان امنیت در محله ،میزان شبکه های اجتماعی ، متاهل بودن و وضعیت اقتصادی هم محله ای ها می باشند که تاثیر مثبت داشته اند

کلمات کلیدی

, سرمایه اجتماعی , رابطه اجتماعی , سرمایه فرهنگی , شبکه اجتماعی , مشارکت اجتماعی , انسجام اجتماعی , اعتماد اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021154,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی},
booktitle = {سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سرمایه اجتماعی ، رابطه اجتماعی ، سرمایه فرهنگی ، شبکه اجتماعی ، مشارکت اجتماعی ، انسجام اجتماعی ، اعتماد اجتماعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران
%D 2009

[Download]