اقتصاد کشاورزی, دوره (4), شماره (3), سال (2011-2) , صفحات (135-152)

عنوان : ( الگوی انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران )

نویسندگان: سید صفدر حسینی , افسانه نیکوکار , آرش دوراندیش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از عوامل مهمی که سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، چگونگی انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار است. انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیۀ بازار، منافعی برای عوامل بازاریابی کالا ایجاد می‌کند. در این مطالعه، الگویی برای بررسی چگونگی انتقال قیمت در بازار تخم‌مرغ ایران تدوین شده است. آزمون‌های انتقال قیمت، بر اساس الگوی تصحیح خطا و با استفاده از داده‌های هفتگی قیمت محصول و نهاده‌های تخم‌مرغ بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اقتصادسنجی مطالعه برای دوره 84-1380 نشان می دهد که انتقال قیمت در بازار تخم مرغ، در بلندمدت متقارن است اما در کوتاه‌مدت نامتقارن است. در این مطالعه همچنین کشش‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت انتقال قیمت بین سطوح مزرعه و خرده‌فروشی تخم‌مرغ و همچنین از بازار نهاده ها به قیمت خرده فروشی تخم مرغ، برآورد شده است. کشش‌های برآورد شده نشان می‌دهند که افزایش‌های قیمت نهاده‌ها و محصول سر مزرعه، با سرعت بیشتری نسبت به کاهش قیمت ها به سطح خرده‌فروشی منتقل می‌شوند. به دلیل عدم تقارن در فرایند انتقال قیمت در بازار تخم‌مرغ، مصرف‌کنندگان قیمت بیشتری از قیمت تمام‌شدة محصول می‌پردازند و بنگاه‌های بازاریابی، منافعی کسب می‌کنند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت در کاهش نوسان‌های‌ قیمت‌ در بازار تخم‌مرغ ایران، موفق نبوده است.

کلمات کلیدی

, انتقال نامتقارن قیمت, تخم مرغ, الگوی تصحیح خطا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021181,
author = {سید صفدر حسینی and افسانه نیکوکار and دوراندیش, آرش},
title = {الگوی انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {3},
month = {February},
issn = {2008-5524},
pages = {135--152},
numpages = {17},
keywords = {انتقال نامتقارن قیمت- تخم مرغ- الگوی تصحیح خطا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوی انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران
%A سید صفدر حسینی
%A افسانه نیکوکار
%A دوراندیش, آرش
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2011

[Download]