چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2005-08-15

عنوان : ( بررسی ایمین زیستی آبهای زیرزمینی با استفاده از بیوسنسور میکروبی لومینسانس )

نویسندگان: منصور مشرقی , معصومه بحرینی , سعداله ولایتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مساله آلودگی آب یکی از مشکلات بزرگ امروز می باشد، حفاظت ایمنی زیستی محیط آبی از خطر آلودگی مسئله مهمی است که مطالعات و تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است. آب ممکن است ...

کلمات کلیدی

, آب زیرزمینی, آلودگی, بیوسنسور میکروبی, ایمنی زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021182,
author = {مشرقی, منصور and بحرینی, معصومه and ولایتی, سعداله},
title = {بررسی ایمین زیستی آبهای زیرزمینی با استفاده از بیوسنسور میکروبی لومینسانس},
booktitle = {چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2005},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آب زیرزمینی، آلودگی، بیوسنسور میکروبی، ایمنی زیستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ایمین زیستی آبهای زیرزمینی با استفاده از بیوسنسور میکروبی لومینسانس
%A مشرقی, منصور
%A بحرینی, معصومه
%A ولایتی, سعداله
%J چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2005

[Download]