چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2005-08-15

عنوان : ( جنبه های ایمنی زیستی و ایجاد مقاومت به سرمازدگی در گیاهان با استفاده از میکروارگانیسم های مهندسی ژنتیک شده )

نویسندگان: منصور مشرقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب در چندین درجه زیر صفر یخ می زند ولی در حضور مواد بخصوصی یخ زدگی سریعتر صورت می گیرد. بعضی از میکروارگانیسم ها از جمله باکتریها قادرند که این مواد را تولید کنند ...

کلمات کلیدی

, ایمنی زیستی, میکروارگانیسم های مهندسی ژنتیک شده, سرمازدگی در گیاهان, هسته یخی باکتریایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021183,
author = {مشرقی, منصور},
title = {جنبه های ایمنی زیستی و ایجاد مقاومت به سرمازدگی در گیاهان با استفاده از میکروارگانیسم های مهندسی ژنتیک شده},
booktitle = {چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2005},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {ایمنی زیستی، میکروارگانیسم های مهندسی ژنتیک شده، سرمازدگی در گیاهان، هسته یخی باکتریایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جنبه های ایمنی زیستی و ایجاد مقاومت به سرمازدگی در گیاهان با استفاده از میکروارگانیسم های مهندسی ژنتیک شده
%A مشرقی, منصور
%J چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2005

[Download]