کنفرانس ملی آشنائی با فن آوریهای روز , 2011-02-23

عنوان : ( بررسی تاثیرافزودنیهای الکلی بر آلاینده های موتورهای احتراق داخلی )

نویسندگان: بهروز صفری , محسن قاضی خانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر به بررسی عملکرد افزودنیهای الکلی درآلاینده های موتورهای احتراق داخلی پرداخته است.

کلمات کلیدی

, موتورهای احتراق داخلی , الکل , آلاینده ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021224,
author = {صفری, بهروز and قاضی خانی, محسن},
title = {بررسی تاثیرافزودنیهای الکلی بر آلاینده های موتورهای احتراق داخلی},
booktitle = {کنفرانس ملی آشنائی با فن آوریهای روز},
year = {2011},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {موتورهای احتراق داخلی ، الکل ، آلاینده ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیرافزودنیهای الکلی بر آلاینده های موتورهای احتراق داخلی
%A صفری, بهروز
%A قاضی خانی, محسن
%J کنفرانس ملی آشنائی با فن آوریهای روز
%D 2011

[Download]