اولین کنفرانس علوم حرارتی , 2011-02-08

عنوان : ( تحلیل اگزرژی و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر بازدهی قانون دوم در موتورهای احتراق داخلی )

نویسندگان: محسن قاضی خانی , محمد حاتمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر به تحلیل اگزرژی در موتورهای احتراق ذاخلی و متعلقات آن از جمله توربوشارژ، مانی فولد ورودی و خروجی و اینترکولر پرداخته است

کلمات کلیدی

, قانون دوم ترمودینامیک, موتورهای احتراق داخلی, اگزرژی, بازگشت ناپذیری, بازده قانون دوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021225,
author = {قاضی خانی, محسن and حاتمی, محمد},
title = {تحلیل اگزرژی و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر بازدهی قانون دوم در موتورهای احتراق داخلی},
booktitle = {اولین کنفرانس علوم حرارتی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قانون دوم ترمودینامیک، موتورهای احتراق داخلی، اگزرژی، بازگشت ناپذیری، بازده قانون دوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل اگزرژی و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر بازدهی قانون دوم در موتورهای احتراق داخلی
%A قاضی خانی, محسن
%A حاتمی, محمد
%J اولین کنفرانس علوم حرارتی
%D 2011

[Download]