ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران , 2008-02-29

عنوان : ( مدل سازی آثار سیاستهای کلان تجاری بربخش کشاورزی ایرن )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , حمید توانا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله تحقیق اهمیت سیاستهای کلان و تجاری بر بخش کشاورزی ایران است با توجه بعه اتکا ایران بهه در امدهای نفتی و نوسانات فرائان این درامدها که اقتصاد دایران را با بحران مواجه کرده و خواهد کرد.بایستی به بخش های دیگر اقتصاد توجه شود که بخش کشاورزی در این زمینه دارای مزیت های فراووانی ست

کلمات کلیدی

هزینه های دولت نرخ مبادله واقعی درجه آزادی اقتصاد داخلی قیمت های نسبی کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021231,
author = {کرباسی, علی رضا and حمید توانا},
title = {مدل سازی آثار سیاستهای کلان تجاری بربخش کشاورزی ایرن},
booktitle = {ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {هزینه های دولت نرخ مبادله واقعی درجه آزادی اقتصاد داخلی قیمت های نسبی کشاورزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی آثار سیاستهای کلان تجاری بربخش کشاورزی ایرن
%A کرباسی, علی رضا
%A حمید توانا
%J ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2008

[Download]