همایش اقتصاد ایران درگام نهم , 2008-03-06

عنوان : ( بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری در تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی ایران )

نویسندگان: علی رضا کرباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری در تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی ایران

کلمات کلیدی

بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری در تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021234,
author = {کرباسی, علی رضا},
title = {بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری در تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی ایران},
booktitle = {همایش اقتصاد ایران درگام نهم},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری در تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری در تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی ایران
%A کرباسی, علی رضا
%J همایش اقتصاد ایران درگام نهم
%D 2008

[Download]