پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2006-02-21

عنوان : ( تاثیر روشهای مختلف برآورد ذهنی خطا و فراوانی کاهش یافته بازخورد افزوده بر قابلیت کشف خطا،عملکرد و یادگیری یک تکلیف حرکتی پیچیده )

نویسندگان: حمید رضا طاهری تربتی , عباس بهرام , احمد فرخی , مهدی شفیع زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر روشهای مختلف برآورد ذهنی خطا و فراوانی کاهش یافته بازخورد افزوده بر قابلیت کشف خطا،عملکرد و یادگیری یک تکلیف حرکتی پیچیده

کلمات کلیدی

, روشهای مختلف برآورد ذهنی خطا, فراوانی کاهش یافته بازخورد افزوده , قابلیت کشف خطا, عملکرد , یادگیری, یک تکلیف حرکتی پیچیده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021266,
author = {طاهری تربتی, حمید رضا and عباس بهرام and احمد فرخی and مهدی شفیع زاده},
title = {تاثیر روشهای مختلف برآورد ذهنی خطا و فراوانی کاهش یافته بازخورد افزوده بر قابلیت کشف خطا،عملکرد و یادگیری یک تکلیف حرکتی پیچیده},
booktitle = {پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2006},
location = {jivhk, ايران},
keywords = {روشهای مختلف برآورد ذهنی خطا- فراوانی کاهش یافته بازخورد افزوده - قابلیت کشف خطا- عملکرد - یادگیری- یک تکلیف حرکتی پیچیده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر روشهای مختلف برآورد ذهنی خطا و فراوانی کاهش یافته بازخورد افزوده بر قابلیت کشف خطا،عملکرد و یادگیری یک تکلیف حرکتی پیچیده
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A عباس بهرام
%A احمد فرخی
%A مهدی شفیع زاده
%J پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2006

[Download]