اولین کنفرانس ملی غشا و فرآیندهای غشایی , 2011-02-15

عنوان : ( بالا بردن راندمان کارخانجات تولید شکر از طریق تصفیه آب پرس تفاله چغندر برگشتی به دیفوزیون با استفاده از نانوفیلتراسیون )

نویسندگان: مصطفی شهیدی نوقابی , سیدمحمدعلی رضوی , سیدمحمود موسوی , محمد الهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه کاربرد تکنولوژی غشایی خصوصا انواع مبتنی بر نیروی محرکه فشاری در صنایع غذایی پیشرفت چشمگیری داشته استه است. یکی از پتانسیل های این تکنولوژی تصفیه آبها و پساب های کارخانجات صنایع غذایی است. در این تحقیق از غشا نانوفیلتراسیون تجاری برای تصفیه آب پرس تفاله چغندر قند استفاده شد و اثر پارامترهای عملیاتی بر میزان حذف تر کیبات مهم و ملاس زای موجود در آب پرس مورد مطالعه قرار گرفت

کلمات کلیدی

, آب پرس, تصفیه, غشا, نانوفناوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021271,
author = {شهیدی نوقابی, مصطفی and رضوی, سیدمحمدعلی and موسوی, سیدمحمود and الهی, محمد},
title = {بالا بردن راندمان کارخانجات تولید شکر از طریق تصفیه آب پرس تفاله چغندر برگشتی به دیفوزیون با استفاده از نانوفیلتراسیون},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی غشا و فرآیندهای غشایی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آب پرس، تصفیه، غشا، نانوفناوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بالا بردن راندمان کارخانجات تولید شکر از طریق تصفیه آب پرس تفاله چغندر برگشتی به دیفوزیون با استفاده از نانوفیلتراسیون
%A شهیدی نوقابی, مصطفی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A موسوی, سیدمحمود
%A الهی, محمد
%J اولین کنفرانس ملی غشا و فرآیندهای غشایی
%D 2011

[Download]