کنفرانس ملی مدیریت زنجیره تامین و لجستیک , 2004-03-20

عنوان : ( پشتیبانی ICT از زنجیره عرضه )

نویسندگان: علیرضا پویا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پشتیبانی ICT از زنجیره عرضه

کلمات کلیدی

, فناوری اطلاعات و ارتباطات, زنجیه عرضه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021281,
author = {پویا, علیرضا},
title = {پشتیبانی ICT از زنجیره عرضه},
booktitle = {کنفرانس ملی مدیریت زنجیره تامین و لجستیک},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فناوری اطلاعات و ارتباطات، زنجیه عرضه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پشتیبانی ICT از زنجیره عرضه
%A پویا, علیرضا
%J کنفرانس ملی مدیریت زنجیره تامین و لجستیک
%D 2004

[Download]