کنفرانس بین المللی مدیریت , 2007-11-22

عنوان : ( مدل ریاضی قطعی و فازی برنامه ریزی یکپارچه تولید و توزیع در زنجیره عرضه )

نویسندگان: علی اصغر انواری رستمی , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل ریاضی قطعی و فازی برنامه ریزی یکپارچه تولید و توزیع در زنجیره عرضه

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی یکپارچه, برنامه ریزی تولید و توزیع, زنجیره عرضه, مدل ریاضی, قطعی و فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021282,
author = {علی اصغر انواری رستمی and پویا, علیرضا},
title = {مدل ریاضی قطعی و فازی برنامه ریزی یکپارچه تولید و توزیع در زنجیره عرضه},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برنامه ریزی یکپارچه، برنامه ریزی تولید و توزیع، زنجیره عرضه، مدل ریاضی، قطعی و فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل ریاضی قطعی و فازی برنامه ریزی یکپارچه تولید و توزیع در زنجیره عرضه
%A علی اصغر انواری رستمی
%A پویا, علیرضا
%J کنفرانس بین المللی مدیریت
%D 2007

[Download]