همایش ملی تولید، فراوری و صادرات ابریشم , 2009-04-21

عنوان : ( مدیریت زنجیره عرضه ابریشم، چالشها و رهنمودها )

نویسندگان: حمید علیخانی , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت زنجیره تامین شامل فرایند اتخاذ تصمیماتی یکپارچه طی زنجیره تامین از تامین کنندگان مواد اولیه تا مصرف کالا است(Chen etal,2003). این فرایند شامل سه نوع تصمیم اصلی تامین، تولید و توزیع در سه سطح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی است. در سیستم های سنتی برنامه ریزی هر کدام از این تصمیمات مستقلاً توسط واحد مربوطه اتخاذ می شود، که این امر نه تنها منجر به بهینه سازی در شبکه نمی شود بلکه همچنین موجب بروز ناهماهنگی هایی درآن می شود. علل عدم اطمینان و عدم هماهنگی بین اجزاء SC باعث بروز مشکلات ذخیره فریبنده و شلاق چرمی می شود(Turban,2003) و در نهایت کاهش رقابت پذیری تولید کننده را رقم می زند. در مدیریت زنجیره عرضه تصمیمات به صورت یکپارچه و هماهنگ اتخاذ شده که منجر به کاهش قابل توجهی در هزینه ها، سرعت و افزایش کیفیت می گردد. طراحی زنجیره عرضه مطلوب در صنعت ابریشم، به دلیل شرایط خاص این محصول مانند فصلی بودن، حجیم بودن، فسادپذیری، تعدد پردازشها، پراکنده بودن واحدهای کشاورزی، تمرکز مصرف کنندگان (بافندگان) در مراکز شهرهای خاص، امری است که مورد توجه و تایید قرار گرفته است. هماهنگی بین تولید کنندگان و تامین کنندگان و توزیع کنندگان در این صنعت به دلایل فوق مشکل و در سالیان اخیر منجر به کاهش رقابت پذیری آن با زنجیره های عرضه رقبا شده است. در این مقاله وضعیت موجود در زنجیره تامین نخهای ابریشمی در تصمیمات مکان و سطح موجودی و شبکه تبدیل و توزیع و تعداد و نوع رابطه بین اجزاءSC که جزء علل اثرگذار زنجیره تامین بر رقابت پذیری زنجیره تامین صنعت می باشد را بررسی کرده و پس از آن راهکارهایی برای بهبود عملکرد زنجیره ارایه می نماییم.

کلمات کلیدی

, مدیریت زنجیره عرضه, رقابت پذیری, صنعت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021283,
author = {حمید علیخانی and پویا, علیرضا},
title = {مدیریت زنجیره عرضه ابریشم، چالشها و رهنمودها},
booktitle = {همایش ملی تولید، فراوری و صادرات ابریشم},
year = {2009},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {مدیریت زنجیره عرضه، رقابت پذیری، صنعت ابریشم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت زنجیره عرضه ابریشم، چالشها و رهنمودها
%A حمید علیخانی
%A پویا, علیرضا
%J همایش ملی تولید، فراوری و صادرات ابریشم
%D 2009

[Download]