چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2010-11-02

عنوان : ( اثر افزایش تعداد مفصل های لاستیکی بر نشست تونل های غرقابی )

نویسندگان: بهروز حامدمیرجعفری , جعفر بلوری بزاز , حسین صدقیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش جمعیت جوامع بشری و نیاز روزافزون به راه های ارتباطی به همراه پیشرفت سریع علم و تکنولوژی، نیاز به شبکه های حمل ونقلی با ظرفیت و سرعت بالا را یادآور می شود .مظاهر این موضوع در ساخت روز افزون تونل ها شکوفا شد که ابتدا در اغلب مناطق کوهستانی مورد بهره برداری قرارگرفتند، اما افزایش نیازهای ارتباطی در کنار پیشرفت علم مهندسی در کشورهای توسعه یافته، دامنه ی این صنعت را به محیط های آبی در قالب "تونل های زیرآب گذر" نیز گسترش داد. اقتصادی بودن این تونل ها در طول های زیاد در مقایسه با پل و نیز عدم دخالت آن بر کشتیرانی از عوامل گسترش استفاده از این تونل ها می باشد. یکی از انواع این تونل ها "تونل غرقابی" نام دارد که در آن قطعات تونل به صورت پیش ساخته پس از گود برداری محیط آبی ، در بستر دریا قرارداده می شود. در این مقاله ابتدا تونل ها به صورت کلی معرفی شده اند، سپس به معرفی تونل های غرقابی، مراحل ساخت، سابقه اجرا و مزایا و معایب استفاده از آنها توضیح داده شده است و عوامل فنی دخیل در نشست این تونل ها مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت به منظور بررسی اثر اثر افزایش تعداد مفصل های لاستیکی بر نشست تونل های غرقابی، یک تونل غرقابی با مقطع بتنی مستطیلی در داخل آب مدلسازی شده است. مقادیر نشست در چند حالت مختلف تراز تونل درون خاک و آب و نیز تعداد مفصل های لاستیکی اندازه گیری شده است و نمودارهای تغییرات نشست در برابر تغییرات تعداد مفصل های لاستیکی رسم شده است. مشاهده شده است که با افزایش تعداد مفصل های لاستیکی نشست ماکزیمم افزایش یافته است. از طرف دیگر با افزایش تعداد مفصل های لاستیکی پروفیل طولی نشست هموارتر می گردد.

کلمات کلیدی

, تونل, تونل مستغرق, نشست, قطعه تونل, مفصل لاستیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021285,
author = {حامدمیرجعفری, بهروز and بلوری بزاز, جعفر and حسین صدقیانی},
title = {اثر افزایش تعداد مفصل های لاستیکی بر نشست تونل های غرقابی},
booktitle = {چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تونل، تونل مستغرق، نشست، قطعه تونل، مفصل لاستیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر افزایش تعداد مفصل های لاستیکی بر نشست تونل های غرقابی
%A حامدمیرجعفری, بهروز
%A بلوری بزاز, جعفر
%A حسین صدقیانی
%J چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
%D 2010

[Download]