چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2010-11-02

عنوان : ( بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک منطقه قرقی مشهد و راهکارهای بهسازی آن )

نویسندگان: حمید قالی باف محمدآبادی , جعفر بلوری بزاز , احمد باقرپورمقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه قرقی در 5 کیلومتری شمال شرق شهر مشهد قرار دارد. این منطقه جهت احداث مجتمع های مسکونی مهر به وسعت ١٨٠ هکتار در نظر گرفته شده است. قبل از اجرای این پروژه بزرگ، به دلیل شرایط ویژه ژئوتکنیکی منطقه، بررسی و شناسایی خاک جهت جلوگیری از بروز خسارات احتمالی، ضروری بنظر می رسید. در این منطقه بمنظور شناسایی لایه های خاک اقدام به حفر دو گمانه دستی به عمق های 5 متر و 6 حلقه گمانه ماشینی به عمق های 10 تا 15 متراز سطح طبیعی زمین گردید. پس از انجام مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی بر روی نمونه های خاک، مشکلات آن از قبیل پایین بودن مقادیر مقاومتی خاک، نشست زیاد و بالا بودن سولفات و گچ، ارزیابی شده و با توجه به نتایج بدست آمده از حفاریهای ژئوتکنیک در محل پروژه، منطقه مورد مطالعه، به دو بخش کاملاٌ مجزا الف وب تقسیم بندی گردید. در این تحقیق جهت بهسازی خاک، با توجه به بالا بودن مقدار گچ و پایین بودن وزن مخصوص نسبی آن روش های گوناگون بهسازی مورد مطالعه واقع شد. در میان روش های گوناگون بهسازی و بر اساس آزمایشات متعدد، نتیجه گیری شد که از یک درصد بهینه آهک همراه ماسه برای تثبیت استفاده شود. باتوجه به وجودخاک ریزدانه قابل تورم و حاوی گچ در بخش زیادی از پروژه (محدوده الف )، تثبیت خاک با استفاده ازمصالح درشت دانه و مناسب که در محدوده پروژه وجود دارد انجام شود. به این منظور لایه ای به ضخامت حدود40 سانتی متر (در دو لایه 20 سانتیمتری) در زیر پی ساختمانها ریخته شد و سپس با رطوبت بهینه وتوسط غلتک متراکم گردد. در نهایت با توجه به مشخصات سازه وبارهای وارده به پی و پایین بودن ظرفیت باربری خاک و احتمال وقوع نشست غیر یکنواخت ( به دلیل مشخصات خاک زیر پی)، استفاده از پی های نواری برای این پروژه در نظر گرفته شد.

کلمات کلیدی

, ژئوتکنیک, بهسازی, نشست, ظرفیت باربری, منطقه قرقی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021287,
author = {قالی باف محمدآبادی, حمید and بلوری بزاز, جعفر and باقرپورمقدم, احمد},
title = {بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک منطقه قرقی مشهد و راهکارهای بهسازی آن},
booktitle = {چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ژئوتکنیک، بهسازی، نشست، ظرفیت باربری، منطقه قرقی مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک منطقه قرقی مشهد و راهکارهای بهسازی آن
%A قالی باف محمدآبادی, حمید
%A بلوری بزاز, جعفر
%A باقرپورمقدم, احمد
%J چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
%D 2010

[Download]