چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2010-11-02

عنوان : ( بررسی تغییرات پارامترهای موثردر طراحی انکرها در پایدارسازی گودبرداری ها و طرح بهینه آنها )

نویسندگان: مهدی واحدی فر , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با پیشرفت سریع جوامع بشری و کمبود فضای شهری به منظور ساخت وساز، توسعه ارتفاعی ساختمانها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در چنین ساختمانهایی به منظور تامین فضای مناسب برای پارکینگ و امکانات رفاهی جنبی، گودبرداری های عمیق مناسب ترین راه حل می باشد. به منظور نگهداری دیواره های گود، انواع سازه های نگهبان مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از سیستمهایی که امروزه مورد توجه ویژه مهندسین واقع شده است روش انکر نمودن خاک بوسیله مهارهایی است که از جنس فولاد بوده و می تواند به صورت مستقل یا با ترکیب Soldier pile به پایدارسازی دیواره کمک نماید. در طراحی مهارها پارامترهایی مانند: 1- فاصله قائم و افقی بین مهارها 2- زاویه مهار با افق 3- طول پیوسته و درگیر با ملات 4- طول آزاد مهار 5- نحوه بارگذاری اطراف محل گودبرداری نقش اصلی را بازی می کنند. هرگونه تغییر در هریک از این پارامترها اثر شدیدی روی سایر پارامترها و در نتیجه هزینه تمام شده دارد. بنابراین دستیای به طرحی بهینه که کمترین هزینه را داشته باشد همیشه مد نظر محققین بوده است. در تحقیق حاضر سعی شده است با مدل کردن یک نمونه مشخصات خاک اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) (که ساخت ساختمان های بلند مرتبه با گودبرداری های نسبتا عمیق در سال های اخیر زیاد شده است) و با در نظر گرفتن اعماق مختلف شامل 5/7، 10, 5/12، 15، 5/17 و20 متر اثرات تغییر پارامترهای دخیل در طراحی مهار که در بالا اشاره شد بررسی شود. برای مدل نمودن گود از نرم افزار Plaxis 2D که بر اساس اجزائ محدود تنظیم شده استفاده گردیده است. در نهایت با توجه به خروجی و نتایج مدل های بدست آمده یکسری نمودارها ارائه گردیده تا بتوان به یک طرح بهینه دست یافت. بر اساس نتایج بدست آمده نتیجه گیری شده است که با توجه به خصوصیات مکانیکی خاک هر منطقه و عمق گود مورد نیاز می توان طرحی را ارائه نمود که کمترین هزینه را داشته باشد.

کلمات کلیدی

سازه نگهبان انکر مهاری Soldier pile
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021288,
author = {واحدی فر, مهدی and بلوری بزاز, جعفر},
title = {بررسی تغییرات پارامترهای موثردر طراحی انکرها در پایدارسازی گودبرداری ها و طرح بهینه آنها},
booktitle = {چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سازه نگهبان انکر مهاری Soldier pile},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات پارامترهای موثردر طراحی انکرها در پایدارسازی گودبرداری ها و طرح بهینه آنها
%A واحدی فر, مهدی
%A بلوری بزاز, جعفر
%J چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
%D 2010

[Download]