علوم و فناوری اطلاعات, سال (2011-5)

عنوان : ( ارزیابی قابلیت‌های عمومی و سیستم مدیریت پایگاه داده نرم‌افزار گرین‌استون برای طراحی و ایجاد کتابخانه دیجیتال پزشکی )

نویسندگان: محمد اعظمی , مهری پریرخ , محمدرامین نادری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف- یکی از موانع اساسی در راه اندازی کتابخانه دیجیتال پزشکی فقدان نرم افزار مناسب و کارآمد است. نرم افزار گرین استون یکی از نرم افزارهای کدمنبع باز است که به سفارش کتابخانه ملی نیوزیلند برای ایجاد کتابخانه دیجیتال تدوین و طراحی شده است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی وییژگی ها عمومی و ارزیابی برخی از ویژگی های سیستم مدیریت پایگاه (DBMS) در آن جهت راه اندازی کتابخانه دیجیتال پزشکی در ایران است. روش شناسی- در این پژوهش از روش پیمایشی به شیوه مکاشفه ای و مورد پژوهشی استفاده شده است. براساس این روش پژوهشگر در مورد مطابقت رابط‏کاربر با سیاهه وارسی محقق ساخته قضاوت می‏کند. یافته ها- رابط کاربر نرم افزار گرین استون با برخورداری از قابلیت هایی همچون پشتیبانی از دقیق بودن و جامعیت داده ها؛ جلوگیری از بروز افزونگی در ساختار مجموعه؛ وحدت و یکپارچگی مجموعه ها در محیط عملیاتی نرم افزار؛ پشتیبانی و حمایت از استقلال داده ها؛ تعدد انواع کاربران از نظر نحوه دسترسی به لایه های مختلف نرم افزار؛ کنترل ایمنی و حفظ محرمانگی اطلاعات در رابط مدیریت نرم افزار؛ قابلیت استفاده اشتراکی از مجموعه ها، انجام جستجوهای مجتمع؛ امکان ترمیم و بازسازی مجموعه ها؛ امکان استفاده و اعمال استانداردها در تمامی فرایندهای ساخت و شکل گیری مجموعه ها؛ وضوح بخشیدن به دید کاربران نسبت به داده های ذخیره شده؛ کاربرپسندی و هماهنگی با نیازهای کاربران؛ دریافت خدمات پشتیبانی و داشتن راهنماها و مستندات محیط مناسبی برای راه اندازی کتابخانه دیجیتال پزشکی به نظر می رسد. نتیجه گیری- نرم افزار گرین استون از معدود نرم افزارهای کدمنبع باز می باشد که امکان فارسی شدن تمامی رابط های آن وجود دارد و در مقایسه با سایر نرم افزارهای کدمنبع باز که برای ایجاد و راه اندازی کتابخانه های دیجیتال طراحی شده اند تمامی کارکردهای کتابخانه های دیجیتال را پوشش می دهد. البته در برخی از قسمت های آن نیاز به تغییر وجود دارد. همچنین در شناسایی فونتهای فارسی در منابعی که از طریق OCR تهیه شده اند، مانند بیشتر نرم افزارهای دیگر، مشکل دارد. تشکیل کارگروهی از کتابداران و متخصصان نرم افزار و تعامل آنها با سایر کارگروه های مشابه در دنیا می تواند به حل مشکلات آن کمک کند.

کلمات کلیدی

, کتابخانه دیجیتال پزشکی, کتابخانه دیجیتال گرین استون, نرم افزار کدمنبع باز, مدیریت پایگاه داده, DBMS, Medical Digital Library, Greenstone Digital Library, Open Source Software, Database Management System
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021300,
author = {اعظمی, محمد and پریرخ, مهری and نادری, محمدرامین},
title = {ارزیابی قابلیت‌های عمومی و سیستم مدیریت پایگاه داده نرم‌افزار گرین‌استون برای طراحی و ایجاد کتابخانه دیجیتال پزشکی},
journal = {علوم و فناوری اطلاعات},
year = {2011},
month = {May},
issn = {1735-5206},
keywords = {کتابخانه دیجیتال پزشکی، کتابخانه دیجیتال گرین استون، نرم افزار کدمنبع باز، مدیریت پایگاه داده، DBMS; Medical Digital Library; Greenstone Digital Library; Open Source Software; Database Management System},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی قابلیت‌های عمومی و سیستم مدیریت پایگاه داده نرم‌افزار گرین‌استون برای طراحی و ایجاد کتابخانه دیجیتال پزشکی
%A اعظمی, محمد
%A پریرخ, مهری
%A نادری, محمدرامین
%J علوم و فناوری اطلاعات
%@ 1735-5206
%D 2011

[Download]