دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب , 2011-01-29

عنوان : ( ارزیابی کارآیی مدلهای شبکه عصبی و رگرسیونی در برآورد نیاز آبی گندم با انتخاب پارامترهای موثر بر آن با استفاده از تست گاما )

نویسندگان: محمد نادریان فر , حوریه مرادی , هادی دهقان , حسین انصاری , مژده سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی کارآیی مدلهای شبکه عصبی و رگرسیونی در برآورد نیاز آبی گندم با انتخاب پارامترهای موثر بر آن با استفاده از تست گاما

کلمات کلیدی

, نیاز آبی گندم, گاما تست, شبکه عصبی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021312,
author = {نادریان فر, محمد and مرادی, حوریه and دهقان, هادی and انصاری, حسین and مژده سالاری},
title = {ارزیابی کارآیی مدلهای شبکه عصبی و رگرسیونی در برآورد نیاز آبی گندم با انتخاب پارامترهای موثر بر آن با استفاده از تست گاما},
booktitle = {دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب},
year = {2011},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {نیاز آبی گندم، گاما تست، شبکه عصبی، رگرسیون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کارآیی مدلهای شبکه عصبی و رگرسیونی در برآورد نیاز آبی گندم با انتخاب پارامترهای موثر بر آن با استفاده از تست گاما
%A نادریان فر, محمد
%A مرادی, حوریه
%A دهقان, هادی
%A انصاری, حسین
%A مژده سالاری
%J دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب
%D 2011

[Download]