علوم دامی ایران, دوره (40), شماره (3), سال (2009-10) , صفحات (19-29)

عنوان : ( اثر تیمار حرارتی و سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد مرغهای تخمگذار )

نویسندگان: مجتبی زاغری , هادی سیاح زاده , علیرضا جعفری اروری , سمیه نظافتی , احمد حسن آبادی , محمد حسین شهیر , روح اله گایکانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر تیمار حرارتی و سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد مرغهای تخمگذار

کلمات کلیدی

اثر تیمار حرارتی و سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد مرغهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021358,
author = {مجتبی زاغری and هادی سیاح زاده and علیرضا جعفری اروری and سمیه نظافتی and حسن آبادی, احمد and محمد حسین شهیر and روح اله گایکانی},
title = {اثر تیمار حرارتی و سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد مرغهای تخمگذار},
journal = {علوم دامی ایران},
year = {2009},
volume = {40},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-4773},
pages = {19--29},
numpages = {10},
keywords = {اثر تیمار حرارتی و سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد مرغهای تخمگذار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تیمار حرارتی و سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد مرغهای تخمگذار
%A مجتبی زاغری
%A هادی سیاح زاده
%A علیرضا جعفری اروری
%A سمیه نظافتی
%A حسن آبادی, احمد
%A محمد حسین شهیر
%A روح اله گایکانی
%J علوم دامی ایران
%@ 2008-4773
%D 2009

[Download]