سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران , 2011-02-19

عنوان : ( شیوه های نوین تامین مالی پروژه های شهری در هند )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , ملیحه آشنا , مریم ذبیحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تامین مالی یکی از مسایل مهم در توفیق و ثمر دهی پروژه های عمرانی است. توسعه فعالیتهای اقتصادی در مناطق مختلف یک کشور، یک منطقه و جهان، منجر به کمبود منابع سرمایه گذاری گردیده است لذا بر ضرورت مطالعه دقیق در اختصاص منابع مالی به طرحها و پروژه های مختلف را بیش از پیش نمایان ساخته است. از این جهت بررسی روشهای سرمایه گذاری در طرحها و پروژه های مختلف اجرا شده در اقصی نقاط دنیا می تواند تا حد زیادی در تامین مالی پروژه های شهری کشور مفید واقع شود. این مقاله در راستای همین هدف در زمینه شیوه های نوین تامین مالی پروژه های شهری هند پرداخته است.

کلمات کلیدی

, تامین مالی, پروژه, شهر,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021362,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and آشنا, ملیحه and ذبیحی, مریم},
title = {شیوه های نوین تامین مالی پروژه های شهری در هند},
booktitle = {سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تامین مالی، پروژه، شهر، هند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شیوه های نوین تامین مالی پروژه های شهری در هند
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A آشنا, ملیحه
%A ذبیحی, مریم
%J سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
%D 2011

[Download]