هفدهمین همایش بین المللی آسیای مرکزی و قفقاز(دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه) , 2010-03-08

عنوان : ( تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی در همگرایی ایران و کشورهای آسیای مرکزی )

نویسندگان: هادی اعظمی , علی اکبر دبیری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و شرایط ویژه جغرافیایی به تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی در همگرایی ایران و کشورهای آسیای مرکزی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, همگرایی منطقه ای , عوامل ژئوپلیتیکی , جمهوری اسلامی ایران , کشورهای آسیای مرکزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021368,
author = {اعظمی, هادی and دبیری, علی اکبر},
title = {تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی در همگرایی ایران و کشورهای آسیای مرکزی},
booktitle = {هفدهمین همایش بین المللی آسیای مرکزی و قفقاز(دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه)},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {همگرایی منطقه ای - عوامل ژئوپلیتیکی - جمهوری اسلامی ایران - کشورهای آسیای مرکزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی در همگرایی ایران و کشورهای آسیای مرکزی
%A اعظمی, هادی
%A دبیری, علی اکبر
%J هفدهمین همایش بین المللی آسیای مرکزی و قفقاز(دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه)
%D 2010

[Download]