اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی , 2010-12-08

عنوان : ( تعیین بهترین روش پیش بینی جریان رودخانه لیقوان (مطالعه موردی حوضه لیقوان چای، از زیر حوضه های دریاچه ارومیه) )

نویسندگان: مرتضی نبی زاده , ابوالفضل مساعدی , موسی حسام , امیر احمد دهقانی , مهدی ذاکری نیا , مهدی مفتاح هلقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین بهترین روش پیش بینی جریان رودخانه لیقوان (مطالعه موردی حوضه لیقوان چای، از زیر حوضه های دریاچه ارومیه)

کلمات کلیدی

, تعیین بهترین روش پیش بینی جریان رودخانه لیقوان (مطالعه موردی حوضه لیقوان چای, از زیر حوضه های دریاچه ارومیه)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021400,
author = {مرتضی نبی زاده and مساعدی, ابوالفضل and موسی حسام and امیر احمد دهقانی and مهدی ذاکری نیا and مهدی مفتاح هلقی},
title = {تعیین بهترین روش پیش بینی جریان رودخانه لیقوان (مطالعه موردی حوضه لیقوان چای، از زیر حوضه های دریاچه ارومیه)},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی},
year = {2010},
location = {ساری, ايران},
keywords = {تعیین بهترین روش پیش بینی جریان رودخانه لیقوان (مطالعه موردی حوضه لیقوان چای، از زیر حوضه های دریاچه ارومیه)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین بهترین روش پیش بینی جریان رودخانه لیقوان (مطالعه موردی حوضه لیقوان چای، از زیر حوضه های دریاچه ارومیه)
%A مرتضی نبی زاده
%A مساعدی, ابوالفضل
%A موسی حسام
%A امیر احمد دهقانی
%A مهدی ذاکری نیا
%A مهدی مفتاح هلقی
%J اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
%D 2010

[Download]