دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-03-01

عنوان : ( بررسی قابلیت ماشینکاری فولادهای تجاری AISI1045 توسط تراشکاری با ابزارهای HSS و ابزارهای اینزرتی HZ15 )

نویسندگان: حمید سازگاران , احد ضابط , بهنام معتکف ایمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماشینکاری یکی از مهمترین فرآیندهای تولید قطعات مخصوصاً در صنایع خودروسازی م یباشد. در مقاله حاضر، جهت تعیین قابلیت ماشینکاری از دو معیار نیروی برشی حین تراشکاری و زبری سطح بعد از تراشکاری استفاده شده است. عملیات تراشکاری در شرایط متفاوت سرعت برش و در عمق برش ثابت و نرخ پیشروی ثابت ابزار روی سه نمونه فولاد تجاری 1045 AISI انجام شده است. نتایج به دست آمده بیان م یدارد که در تراشکاری با ابزارهای HSS و ابزارهای اینزرتی hz15 توسط ابزارهای با افزایش سرعت برش تغییرات چندانی در نیروی برشی مشاهده نمی شود و زبری سطح بعد از تراشکاری کاهش می یابد. در تراشکاری با ابزارهای اینزرتی HZ15 بهترین شرایط تراشکاری در سرعتهای میانی بین 35 تا 45 متر بر دقیقه به دست می آید. نتایج شناسایی و آنالیز آخال ها نشان می دهد که بالا بودن کسر سطحی آخا لهای اکسیدی نیروی برشی و زبری سطح افزایش می یابد و بالا بودن کسر سطحی آخا لهای سولفیدی نیروی برشی و زبری سطح کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, قابلیت ماشینکاری, فولادهای AISI1045, نیروی برش, زبری سطح.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021402,
author = {سازگاران, حمید and ضابط, احد and معتکف ایمانی, بهنام},
title = {بررسی قابلیت ماشینکاری فولادهای تجاری AISI1045 توسط تراشکاری با ابزارهای HSS و ابزارهای اینزرتی HZ15},
booktitle = {دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2010},
location = {بابل, ايران},
keywords = {قابلیت ماشینکاری، فولادهای AISI1045، نیروی برش، زبری سطح.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی قابلیت ماشینکاری فولادهای تجاری AISI1045 توسط تراشکاری با ابزارهای HSS و ابزارهای اینزرتی HZ15
%A سازگاران, حمید
%A ضابط, احد
%A معتکف ایمانی, بهنام
%J دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2010

[Download]