یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-10-19

عنوان : ( بررسی قابلیت ماشینکاری فولادهای تجاری AISI 1045 بر اساس نیروی برشی و زبری سطح )

نویسندگان: حمید سازگاران , احد ضابط , بهنام معتکف ایمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قابلیت ماشینکاری سه فولاد تجاری AISI 1045 براساس معیارهای نیروی برشی در حین تراشکاری و زبری سطح بعد از تراشکاری مطالع ه شده است. عوامل موثر بر قابلیت ماشینکاری این دسته از فولادها شامل خصوصیات مکانیکی و متالورژیکی آنها مانند سختی، تنش تسلیم، استحکام نهایی، درصد تغییر طول، انرژی برحسب سطح زیر منحنی تنش-کرنش در کشش، ترکیب شیمیایی، ریزساختار و خصوصیات آخال می‌باشد که مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که کاهش در سختی، استحکام نهایی، تنش تسلیم و درصد پرلیت و افزایش کسر سطحی آخال‌های سولفیدی و کشیدگی این آخال‌ها سبب بهبود قابلیت ماشینکاری در فولادهایAISI 1045 می‌شود. بالا بودن کسر آخال‌های اکسیدی نیروی برشی و زبری سطح را افزایش می دهد. بالا بودن کسر آخال‌های سولفیدی نیروی برشی را کاهش و زبری سطح را افزایش می دهد.

کلمات کلیدی

, قابلیت ماشینکاری, نیروی برشی, زبری سطح, فولاد AISI 1045
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021403,
author = {سازگاران, حمید and ضابط, احد and معتکف ایمانی, بهنام},
title = {بررسی قابلیت ماشینکاری فولادهای تجاری AISI 1045 بر اساس نیروی برشی و زبری سطح},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {قابلیت ماشینکاری، نیروی برشی، زبری سطح، فولاد AISI 1045},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی قابلیت ماشینکاری فولادهای تجاری AISI 1045 بر اساس نیروی برشی و زبری سطح
%A سازگاران, حمید
%A ضابط, احد
%A معتکف ایمانی, بهنام
%J یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2010

[Download]