چهارمین همایش بتن شرق کشور , 2010-12-02

عنوان : ( بهسازی خمشی اعضای بتنی با پلیمرهای مسلح با الیاف FRP بر اساس آیین نامه ACI440.2R-08 )

نویسندگان: محیا فاضلی پور , محمدرضا توکلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تحمل بارهای مضاعف طراحی ، بهبود نارسایی‌های ناشی از فرسودگی ، افزایش شکل‌پذیری سازه وغیره ، طی سالیان اخیر مقاوم سازی سازه‌های بتنی با استفاده از پلیمرهای مسلح با الیاف (FRP) از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. از طرفی طراحی با چنین مصالحی برایمهندسان سازه یک چالش جدی به حساب می‌آید، زیرا پارامترهای بسیاری وجود دارند که قابل تغییراند و همچنین وجود مدهای شکست چند گانه وپیچیدگی رفتار در چنین سازه‌هایی فنون تحلیل ویژه‌ای را می‌طلبد. به همین علت روش‌های طراحی نوین به منظور کاربردی نمودن این دانش فنی ارائه شده است .در این مقاله با بررسی توصیه‌های طراحی بر اساس آخرین تغییرات لحاظ شده در آیین ‌نامه‌‌ی ACI 440-2R بوسیله انجمن بتن آمریکا مورد بررسی قرار می‌گیرد. چاپ پیشین این آیین نامه در نشریه 345 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گذشته به فارسی برگردانده شده که به نظر می‌رسد با توجه به تغییرات اساسی در آن نیاز به بازبینی دارد.

کلمات کلیدی

, بهسازی, مقاوم سازی, سازه های بتن آرمه, آیین نامه طراحی FRP , ACI 440
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021428,
author = {فاضلی پور, محیا and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {بهسازی خمشی اعضای بتنی با پلیمرهای مسلح با الیاف FRP بر اساس آیین نامه ACI440.2R-08},
booktitle = {چهارمین همایش بتن شرق کشور},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بهسازی، مقاوم سازی، سازه های بتن آرمه، آیین نامه طراحی FRP ; ACI 440},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهسازی خمشی اعضای بتنی با پلیمرهای مسلح با الیاف FRP بر اساس آیین نامه ACI440.2R-08
%A فاضلی پور, محیا
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J چهارمین همایش بتن شرق کشور
%D 2010

[Download]