سومین کنگره روان شناسی ایران , 2011-03-02

عنوان : ( ساخت نسخه رایانه ای آزمون استروپ جهت دار و مطالعه مقدماتی آن )

نویسندگان: سمیه پورمرادیان , صالح قیاسی , جواد صالحی فدردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمون استروپ یک آزمون شناختی است که نسبت به اختلالات عصب شماختی حساس می باشد. تست استروپ جهت دار شکل تعدیل شده استروپ کلاسیک می باشد که شامل دو کوشش خنثی و تداخلی است . هرکدام دارای تمرین جداگانه ای هستند. ....

کلمات کلیدی

, استروپ, استروپ جهت دار, PVSAT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021458,
author = {سمیه پورمرادیان and صالح قیاسی and صالحی فدردی, جواد},
title = {ساخت نسخه رایانه ای آزمون استروپ جهت دار و مطالعه مقدماتی آن},
booktitle = {سومین کنگره روان شناسی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {استروپ، استروپ جهت دار، PVSAT},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت نسخه رایانه ای آزمون استروپ جهت دار و مطالعه مقدماتی آن
%A سمیه پورمرادیان
%A صالح قیاسی
%A صالحی فدردی, جواد
%J سومین کنگره روان شناسی ایران
%D 2011

[Download]