همایش ملی مدیریت پسماندها و پساب های کشاورزی , 2010-12-28

عنوان : ( ارزیابی و امکان سنجی تولید فورافورال از برخی ضایعات کشاورزی با روش هیدرولیز اسیدی )

نویسندگان: افسانه امینیان , حسن عاقل , محمّدحسین عدالت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی و امکان سنجی تولید فورافورال از برخی ضایعات کشاورزی با روش هیدرولیز اسیدی

کلمات کلیدی

ارزیابی و امکان سنجی تولید فورافورال از برخی ضایعات کشاورزی با روش هیدرولیز اسیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021487,
author = {امینیان, افسانه and عاقل, حسن and عدالت, محمّدحسین},
title = {ارزیابی و امکان سنجی تولید فورافورال از برخی ضایعات کشاورزی با روش هیدرولیز اسیدی},
booktitle = {همایش ملی مدیریت پسماندها و پساب های کشاورزی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزیابی و امکان سنجی تولید فورافورال از برخی ضایعات کشاورزی با روش هیدرولیز اسیدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی و امکان سنجی تولید فورافورال از برخی ضایعات کشاورزی با روش هیدرولیز اسیدی
%A امینیان, افسانه
%A عاقل, حسن
%A عدالت, محمّدحسین
%J همایش ملی مدیریت پسماندها و پساب های کشاورزی
%D 2010

[Download]