بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (1), شماره (1), سال (2009-10) , صفحات (111-124)

عنوان : ( مطالعه بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات (CVM) و نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) با تکنیک PCR-SSCP و PCR-RFLP در گاوهای سرابی )

نویسندگان: محمدرضا نصیری , شاهرخ قوتی رودسری , محمد دوستی , مجتبی طهمورث پور , مرتضی مهدوی , بلال صادقی , محمدرضا آرمین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی و تشخیص بیماریهای ژنتیکی در جوامع انسانی و حیوانی از اهمیت خاصی برخوردار است. خونگیری از 162 گاو سرابی ایستگاه تحقیقاتی سراب (استان آذربایجان شرقی) انجام شد. استخراج DNA از نمونه‌ها به روش گوانیدین تیو سینات-سیلیکاژل صورت گرفت. هدف از این مطالعه، شناسایی حاملین بیماری پیچیدگی ستون فقرات (CVM) و نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPS) در گاوهای بومی سرابی ایران بود. واکنش زنجیره ای پلیمراز برای تکثیر قطعات 177 و 108 جفت بازی از اگزون 4 ژن SLC35A3 و اگزون 5 ژن UMPs با استفاده از جفت آغازگرهای اختصاصی به صورت استاندارد انجام شد. محصولات واکنش زنجیره‌ای پلیمراز ژن SLC35A3 به روش SSCP برای بررسی تفاوت فرم فضایی رشته‌های منفرد بر روی ژل اکریل آمید الکتروفورز شدند. عمل هضم آنزیمی (RFLP) با استفاده ازآنزیم AvaI برای بدست آوردن الگوی هضمی مناسب به منظور تشخیص و شناسایی حاملین بیماری DUMPS بر روی محصولات واکنش زنجیره ای پلیمراز ژن UMPs انجام شد. نتایج این بررسی نشان دادند که جهش (G→T) در موقعیت 559 اگزون 4 ژن SLC35A3 و همچنین جهش (C→T) در موقعیت 405 اگزون 5 ژن UMPs در گاوهای سرابی وجود نداشتند و لذا هیچ دام ناقلی مشاهده نشد

کلمات کلیدی

, : گاو سرابی, بیماری ژنتیکی اتوزومال, DUMPS, CVM , PCR-SSCP و PCR-RFLP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021492,
author = {نصیری, محمدرضا and قوتی رودسری, شاهرخ and دوستی, محمد and طهمورث پور, مجتبی and مهدوی, مرتضی and صادقی, بلال and آرمین, محمدرضا},
title = {مطالعه بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات (CVM) و نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) با تکنیک PCR-SSCP و PCR-RFLP در گاوهای سرابی},
journal = {بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {1},
month = {October},
issn = {2228-6500},
pages = {111--124},
numpages = {13},
keywords = {: گاو سرابی، بیماری ژنتیکی اتوزومال، DUMPS،CVM ،PCR-SSCP و PCR-RFLP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات (CVM) و نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) با تکنیک PCR-SSCP و PCR-RFLP در گاوهای سرابی
%A نصیری, محمدرضا
%A قوتی رودسری, شاهرخ
%A دوستی, محمد
%A طهمورث پور, مجتبی
%A مهدوی, مرتضی
%A صادقی, بلال
%A آرمین, محمدرضا
%J بیوتکنولوژی کشاورزی
%@ 2228-6500
%D 2009

[Download]