ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2011-04-26

عنوان : ( بهسازی لرزه ای زیرسازه پل توسط مهاربند تسلیم شونده بدون کمانش )

نویسندگان: پدرام محمودی , حسن حاجی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از عواملی که موجب تخریب پل ها می شود، وقوع زلزله، باد، فرسایش و خستگی اعضاء پل می‌باشد. این عوامل باعث ایجاد صدمات جبران ناپذیری در سازه پل می شود بطوریکه با ترمیم و مقاوم سازی پل ها می توان خسارات ایجاد شده در سازه پل ناشی از این عوامل را کنترل نمود. در این مقاله با استفاده از تکنولوژی مهاربند‌های تسلیم شونده بدون کمانش قرار است تا زیرسازه پل‌ بهسازی شود. این نوع مهاربند می تواند در برابر هر نوع مد کمانشی مقاومت کند و به حد جاری شدن برسد. طبق نتایج آزمایشگاهی، این نوع مهاربند توانایی جذب انرژی بالایی داشته و می تواند خسارات وارده ناشی از بارهای لرزه ای به سازه پل را کاهش دهد. بدین منظور با انتخاب مدل یک پل نمونه، ابتدا با انجام تحلیل‌های استاتیکی و دینامیکی سازه پل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. سپس با مدلسازی مهاربند بدون کمانش، بهسازی پل مذکور با این نوع مهاربند انجام می‌شود و نتایج کمی و کیفی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه پل مورد نظر توسط مهاربند معمولی ضربدری بهسازی می شود و با انجام تحلیل‌های لازم، نتایج حاصل از بهسازی با مهاربند بدون کمانش، با نتایج حاصل از بهسازی با مهاربند معمولی مورد ارزیابی و مقایسه قرار می‌گیرد. مدلسازی پل نمونه و مهاربند بدون کمانش و نیز انجام تحلیل‌های استاتیکی و دینامیکی بر روی مدل‌ها در محیط نرم افزارSap 2000 Nonlinear انجام می‌شود. با مقایسه نتایج حاصل از آنالیز سه مدل پل مذکور عملکرد مطلوب سیستم مهاربند تسلیم شونده بدون کمانش در بهسازی سازه پل نمایان می شود.

کلمات کلیدی

, بهسازی, پل , مهاربند بدون کمانش, مدلسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021495,
author = {محمودی, پدرام and حاجی کاظمی, حسن},
title = {بهسازی لرزه ای زیرسازه پل توسط مهاربند تسلیم شونده بدون کمانش},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2011},
location = {دانشگاه سمنان, ايران},
keywords = {بهسازی، پل ، مهاربند بدون کمانش، مدلسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهسازی لرزه ای زیرسازه پل توسط مهاربند تسلیم شونده بدون کمانش
%A محمودی, پدرام
%A حاجی کاظمی, حسن
%J ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2011

[Download]