چکاوک, دوره (16), شماره (1), سال (2007-4) , صفحات (45-65)

عنوان : ( تغذیه شتر مرغ )

نویسندگان: احمد حسن آبادی , سعید خلجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شترمرغ یکی از حیوانات مهم، در صنعت پرورش دام در کشورهای در حال توسعه می‌باشد و صادرات گوشت و پوست آن یکی از منابع ارزی پر ارزش برای این کشورها محسوب می‌شود. رشد و عملکرد تولید مثلی مطلوب شترمرغ بستگی به جیره غذایی مناسب دارد و بنابراین فراهم نمودن جیره مناسب برای این پرنده بسیار مهم می‌باشد. متاسفانه برخی از تولید کنندگان به اشتباه تصور می‌کنند که جیره‌های غذایی سایر طیور برای شترمرغ نیز مناسب می‌باشد. اما احتیاجات ویتامینی و مواد معدنی این پرنده منحصر به فرد بوده و جیره آن با جیره‌های سایر دامهای اهلی متفاوت می‌باشد. بنابراین بهتر است که تولید کنند‌گان اطلاعات کافی در مورد فراهم نمودن مواد مغذی لازم برای رشد و نمو مناسب این پرنده را داشته باشند. تامین مواد مغذی کافی برای عملکرد بهینه در این پرندگان ضروری بوده و نیاز به تحقیقات بیشتری را در مورد مواد مغذی مورد نیاز شترمرغ می‌طلبد.

کلمات کلیدی

, خوراک, تغذیه, شترمرغ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021500,
author = {حسن آبادی, احمد and سعید خلجی},
title = {تغذیه شتر مرغ},
journal = {چکاوک},
year = {2007},
volume = {16},
number = {1},
month = {April},
issn = {1028-9704},
pages = {45--65},
numpages = {20},
keywords = {خوراک، تغذیه، شترمرغ، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغذیه شتر مرغ
%A حسن آبادی, احمد
%A سعید خلجی
%J چکاوک
%@ 1028-9704
%D 2007

[Download]