بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی , 2010-10-26

عنوان : ( پروژه دولت- ملت سازی درحوزه آسیای مرکزی و بحرانهای فراروی آن )

نویسندگان: سیدحسین اطهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای شکل گیری دولت ملت سازی فرایندی باید طی شود که از جمله آنها بحرانهای پنجگانه است.بحران توزیع -هویت0مشارکت-مشروعیتو انگیزش

کلمات کلیدی

, دولت, ملت سازی, آسیای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021505,
author = {اطهری, سیدحسین},
title = {پروژه دولت- ملت سازی درحوزه آسیای مرکزی و بحرانهای فراروی آن},
booktitle = {بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دولت- ملت سازی-آسیای مرکزی-بحران-هویت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پروژه دولت- ملت سازی درحوزه آسیای مرکزی و بحرانهای فراروی آن
%A اطهری, سیدحسین
%J بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی
%D 2010

[Download]