همایش ملی عدالت و سیاست , 2010-10-13

عنوان : ( بررسی مفهوم عدالت در اندیشه لیبرالیسم کلاسیک )

نویسندگان: سیدحسین اطهری , نعیمه اسدی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله عدالت به عنوان نوعی برایبری دیده می شود

کلمات کلیدی

, عدالت , لیبرالیسم کلاسیک, فلسفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021507,
author = {اطهری, سیدحسین and اسدی پور, نعیمه},
title = {بررسی مفهوم عدالت در اندیشه لیبرالیسم کلاسیک},
booktitle = {همایش ملی عدالت و سیاست},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {عدالت - لیبرالیسم کلاسیک- فلسفه سیاسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مفهوم عدالت در اندیشه لیبرالیسم کلاسیک
%A اطهری, سیدحسین
%A اسدی پور, نعیمه
%J همایش ملی عدالت و سیاست
%D 2010

[Download]