همایش سراسرس مراقبت مبتنی بر شواهد , 2010-10-20

عنوان : ( بررسی تأثیر آموزش تلفیقی بر یادگیری مبحث علایم حیاتی در دانشجویان پرستاری و اتاق عمل )

نویسندگان: حجی محمد نوروزی , سید مصطفی محسنی زاده , حسین جعفری ثانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تأثیر آموزش تلفیقی بر یادگیری مبحث علایم حیاتی در دانشجویان پرستاری و اتاق عمل

کلمات کلیدی

, آموزش تلفیقی, یادگیری , مبحث علایم حیاتی, دانشجویان پرستاری و اتاق عمل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021519,
author = {حجی محمد نوروزی and سید مصطفی محسنی زاده and جعفری ثانی, حسین},
title = {بررسی تأثیر آموزش تلفیقی بر یادگیری مبحث علایم حیاتی در دانشجویان پرستاری و اتاق عمل},
booktitle = {همایش سراسرس مراقبت مبتنی بر شواهد},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آموزش تلفیقی- یادگیری - مبحث علایم حیاتی- دانشجویان پرستاری و اتاق عمل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر آموزش تلفیقی بر یادگیری مبحث علایم حیاتی در دانشجویان پرستاری و اتاق عمل
%A حجی محمد نوروزی
%A سید مصطفی محسنی زاده
%A جعفری ثانی, حسین
%J همایش سراسرس مراقبت مبتنی بر شواهد
%D 2010

[Download]