اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی , 2011-02-16

عنوان : ( برآورد نسبت انرژی ورودی به خروجی و تحلیل زینه نهاده ها درتولید محصول انگور سلطانی (مطالعه موردی قوچان) )

نویسندگان: رجب تندرو , حسن عاقل , اکبر ثنائی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیلان انرژی- انگور- قوچان- هزینه تولید انگور

کلمات کلیدی

, بیلان انرژی, انگور, قوچان, هزینه تولید انگور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021520,
author = {تندرو, رجب and عاقل, حسن and ثنائی مقدم, اکبر},
title = {برآورد نسبت انرژی ورودی به خروجی و تحلیل زینه نهاده ها درتولید محصول انگور سلطانی (مطالعه موردی قوچان)},
booktitle = {اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی},
year = {2011},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {بیلان انرژی- انگور- قوچان- هزینه تولید انگور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد نسبت انرژی ورودی به خروجی و تحلیل زینه نهاده ها درتولید محصول انگور سلطانی (مطالعه موردی قوچان)
%A تندرو, رجب
%A عاقل, حسن
%A ثنائی مقدم, اکبر
%J اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
%D 2011

[Download]