اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی , 2011-02-16

عنوان : ( تعیین شاخص های مکانیزاسیون و تعداد تراکتور مناسب بر اساس بهترین زمان کاشت محصولات در شرکت سهامی زراعی خضری )

نویسندگان: سیدمحمد مهدوی شهری , حسن عاقل , محسن محمدی مقرب , حمزه میرحاجی , علی نعیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین شاخص های مکانیزاسیون و تعداد تراکتور مناسب بر اساس بهترین زمان کاشت محصولات در شرکت سهامی زراعی

کلمات کلیدی

تعیین شاخص های مکانیزاسیون و تعداد تراکتور مناسب بر اساس بهترین زمان کاشت محصولات در شرکت سهامی زراعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021521,
author = {مهدوی شهری, سیدمحمد and عاقل, حسن and محمدی مقرب, محسن and میرحاجی, حمزه and نعیمی, علی},
title = {تعیین شاخص های مکانیزاسیون و تعداد تراکتور مناسب بر اساس بهترین زمان کاشت محصولات در شرکت سهامی زراعی خضری},
booktitle = {اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی},
year = {2011},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {تعیین شاخص های مکانیزاسیون و تعداد تراکتور مناسب بر اساس بهترین زمان کاشت محصولات در شرکت سهامی زراعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین شاخص های مکانیزاسیون و تعداد تراکتور مناسب بر اساس بهترین زمان کاشت محصولات در شرکت سهامی زراعی خضری
%A مهدوی شهری, سیدمحمد
%A عاقل, حسن
%A محمدی مقرب, محسن
%A میرحاجی, حمزه
%A نعیمی, علی
%J اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
%D 2011

[Download]